பாடம் 4 பாவத்தின் சம்பளம் பேரழிவு

ஆதாம் ஏவாளுக்கு இன்னும் பல குழந்தைகள் பிறந்தனர். அவர்கள் மூலமாக மனுக்குலம் உலகில் பெருக ஆரம்பித்தது. மனுக்குலம் படைக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 1500 வருடங்கள் கடந்திருந்தது. உலகில் மக்கள்தொகையும் கணிசமான அளவில் பெருகியிருத்தது. ஆனால் பெருகினது மக்கள்தொகை மட்டும் அல்ல, பாவமும்தான். மனிதருடைய பாவ நிலையினால் உலகம் முழுவதும் பாவ செயல்களால் நிறைந்திருந்தது (ஆதி. 6:5). மனிதர்கள் தங்கள் சுபாவத்திலேயே பாவிகளாக இருந்தபடியினால் அவர்கள் செய்ததெல்லாம் பாவமாகவே இருந்தது. Read More …

பாடம் 3 பாவத்தின் சம்பளம் கொலை

ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பி விடப்பட்ட ஆதாமும் ஏவாளும் தோட்டத்துக்கு வெளியே தங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடர்ந்தனர். ஆனால் தோட்டத்துக்கு வெளியே ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் வாழ்க்கை இலகுவாக இல்லை. மனுக்குலம் பாவத்தினால் கறை பட்டதன் விளைவுகளில் ஒன்று மனிதன் இனி நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் சிந்த உழைத்தால் மட்டுமே பிழைக்க முடியும். ஏதேன் தோட்டத்தில் அனைத்தையும் திருப்தியாக பெற்றிருந்து, மன விருப்பத்தோடு தோட்டத்தை பேணிக்கொண்டிருந்த ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும், நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்யவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் சிந்த உழைத்தால் மட்டுமே வயிற்றை நிரப்பமுடியும் என்கிற நிலை. அப்படியே உழைத்தாலும் மனம் ஈடுகொடுக்க மறுத்தது. நிலத்தில் வேறு முட்களும் விரும்பத்தகாத செடிகளும் முளைத்து உழைப்பை இன்னும் கடினமாக்கியது. Read More …

பாடம் 2 மனிதரின் வீழ்ச்சி

தமது சாயலில் மனிதரை உருவாக்கின இறைவன், ஏதேன் தோட்டம் எனும் சிறந்த இடத்தை உண்டாக்கி மனிதரை அதிலே வாழவைத்தார். அந்த ஏதேன் தோட்டமானது இயற்க்கை எழில் கொஞ்சும் மிக அழகான இடம் என்பதாக வேதாகமம் விவரிக்கிறது. செழிப்பான ஆறுகள் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை சுற்றியோடின. பார்வைக்கு அழகான மரங்கள், மனிதர் உண்ணுவதற்கு ஏற்ற காய் கனிகள், மனிதருக்கு எந்த தீங்கும் விழைவிக்க அறிந்திராத, மனிதரோடு இசைந்து வாழும் மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகள் என  ஏதேன் தோட்டம் மிக சிறப்பானதாக இருந்தது.

இறைவன் மனிதரைப் படைத்ததற்கான மிக முக்கியமான நோக்கங்களில் ஒன்று தாம் மனிதரோடு அன்புறவில் நிலைத்திருப்பது. இறைவன் மனிதரோடு என்றென்றும் அன்புறவோடு இருக்கவும், ஐக்கியம் கொள்ளவும் மனிதரைப் படைத்தார். இறைவன் மனிதரைப் படைத்து பின்பு அவர்கள் தாமாக வாழ்வதற்கு விட்டுவிடுகிறவராக இராமல், மனிதரை தொடர்ந்து சந்தித்து அவர்களோடு உறவாடுகிறவராக இருந்தார். ஏதேன் தோட்டத்திலே இறைவனோடு கூட மனிதரின் உறவு மிக சிறப்பானதாக இருந்தது.


விழுந்து போன தூதன் லூசிபர் மற்றும் அவனது சகாக்கள்.
வேதாகமத்தின் மற்றொரு பகுதியில் விளக்கப்பட்டிருக்கிற, விழுந்துபோன தூதன் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகிற லூசிபரை பற்றி இந்த இடத்தில் அறிந்துகொள்வது பின்னால் வரப்போகும் சம்பவங்களை புரிந்துகொள்ள உதவியாக இருக்கும். லூசிபர் என்கிற தூதனும் இறைவனால் நல்ல தூதனாகவே படைக்கப்பட்டான். ஒரு குறிப்பிட்ட தூதர் குழுவுக்கு தலைவனான லூசிபர், உன்னதமான இறைவன் வாசம் பண்ணும் இறைவனின் ஆராதனை கூடத்தின் மிக உயரிய இடத்தில் வைக்கப்பட்டான். மகிமையான இறைவனை ஆராதித்து வந்த லுசிபர் இறைவனுடைய மகிமையை இச்சித்து, இறைவனைப்போலாகும்படி நினைத்தான். இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லவேண்டும் என்றால் தான் இறைவனாக ஆகவேண்டும் என நினைத்தான். எனவே லூசிபர் இறை சமூகத்தை விட்டு தள்ளப்பட்டான். ஒரு கூட்ட தூதர்கள் அவனை பின்பற்றினார்கள். அந்த லூசிபரே வேதாகமத்தில் சாத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறான்; அவனை பின்பற்றின தூதர்கள் பிசாசுகள்.
Read More …

பரிசுத்தம் சாத்தியமா?

பரிசுத்தம் சாத்தியமில்லை! இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் இப்பொதைய பொதுவான மன நிலை. காரணம் இல்லாமல் இல்லை. இன்றைய சூழலில் கிறிஸ்தவத்தில் எங்கு நோக்கினாலும், கவனமாக கவனிப்பவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி காத்திருக்கும். கிறிஸ்தவத்தில் கொடுக்கப்படும் செய்திகள், நற்செய்தி இயக்கங்களால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் சம்பவங்கள், பெருகிக்கிடக்கும் மேடை பிரசங்கிகளின் சவால்கள், ஆராதனை வீரர்களின் ஆட்டங்கள் இவைகளை எல்லாம் கவனித்துவிட்டு, கிறிஸ்தவமென்றால் இப்படித்தான் இருக்கும், என்று நினைப்பவர்கள் இன்றைய கிறிஸ்தவத்தின் யதார்த்த நிலையை அறியும் சூழலில் மனமுடைந்து போவது நிச்சயம்.  Read More …

பாடம் 1 துவக்கத்தில் இறைவன்

ஆதியாகமம் 1:1 துவக்கத்தில் கடவுள் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார்.

துவக்கத்தில் கடவுள்… என்கிற வேதாகமத்தின் முதல் இரண்டு வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இறைவன் அடிப்படையில் எப்படிப்பட்டவர் என்பதைக்குறித்த ஒரு சிறிய பார்வையை நமக்கு கொடுக்கிறது. இந்த முதல் வசனத்திலிருந்து நாம் இறைவனைப்பற்றி அறிந்துகொள்கிற ஒரு அடிப்படை உண்மை என்னவென்றால், இந்த உலகம் படைக்கப்படுவதற்க்கு முன்பே அவர் இருந்தார். வேதகமத்தின் இறைவனைக் குறித்த இந்த அடிப்படை உண்மையிலிருந்து நாம் அவரைக்குறித்து இரண்டு முக்கியமான முடிவுகளுக்கு வர முடியும். வேதாகமத்தின் இறைவன் நிலையானவர் மற்றும் சுதந்திரமானவர். Read More …