திருவிருந்தை யார் பரிமாறலாம்?

சபையில் உள்ள முக்கிய ஆசரிப்பு திருவிருந்து, இந்த திருவிருந்தை யார் எடுத்துக்கொடுப்பது என்பதில் சபையில் ஒரு பெரிய போராட்டமே நடக்கும், அதிலும் பாஸ்டர்கள் எதைவேண்டுமானாலும் விட்டுக்கொடுப்பார்கள் ஆனால் இந்த திருவிருந்தை பரிமாறும் வேலையை கொள்ளையாடின பொருளாக பாவிப்பார்கள்.

Read More …

சுயநீதிக்கு ஒரு அறைகூவல்!

எழுதியவர்: போதகர். பால் ராஜ்
 
அரசியல் சார்ந்த பத்திரிக்கைகளும், தினசரி பத்திரிக்கைகளும், வியாபார நோக்கோடு ஆதாரமில்லாத செய்திகளையும், சில வேளைகளில் ஆதாரப்பூர்வமான செய்திகளையும் போடுவது வழக்கம். அதேபோல் இன்று கிறிஸ்தவ உலகில் சிலர் ஊழியர்களின் தவறான வாழ்கை, மற்றும் போதனைகளை சமூக வளைதளங்களில் பதிவிடுகின்றனர். அது தேவையான ஒன்றே, தேவை இல்லை என்று சொல்லுவது சரியான கிறிஸ்தவ நிலைப்பாடு அல்ல. ஆனால் அதே வேளையில் இப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கு சரியான கிறிஸ்தவ அணுகுமுறை என்னவென்பதை தெளிவுபடுத்துவதே, இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம்.

Read More …