பாடம் 6 விசுவாசத்தின் பலன் நீதி

தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்துகொண்டார்.

பாபேல் சம்பவதிற்க்கு பிறகு, மக்கள் வெகு சீக்கிரமே உண்மையான தேவனை மறந்தனர். மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகளை கடவுள்களாக வழிபட ஆரம்பித்தனர். ஆபிராம் எனும் மனிதனின் குடும்பமும் அதற்க்கு விதிவிலக்கல்ல. தேவன் தன் கிருபையினால் ஆபிராமுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்த சித்தமாகி, அவர் மூலம் தமது திட்டத்தை செயல்படுத்த நினைத்தார். ஆபிரகாம் மாத்திரம் அல்ல, ஈசாக்கு, யாக்கோபு, மோசே, இவர்களும் தேவனுடைய கிருபையினால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே.

தேவன் அவரை நமக்கு வெளிப்படுத்தாவிட்டால், நாம் ஒரு போதும் அவரை அறிய முடியாது

தேவனின் வாக்குத்தத்தமும் ஆபிராமின் விசுவாசமும்

ஆபிராம் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் ஊர் என்ற பகுதியில் வசித்து வந்தனர். அவர்கள் சிலை வழிபாடு செய்பவர்களாகவும் இருந்தனர். ஆபிராமும் அவர் மனைவி சாராவும் வயதானவர்கள். அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை. இந்த சூழலில் உண்மையான தேவன் தன்னை ஆபிராமுக்கு தெரியப்படுத்தினார். தேவன் ஆபிராமை நோக்கி ஆபிராம் சிலையை கடவுளாக வணங்குவதை விட்டு தன்னை நம்பும் படியாகவும், அவருடைய இடம், உறவினர்கள் மற்றும் பெற்றோரிடம் இருந்து பிரிந்து தான் கொடுக்கப்போகும் இடத்திற்கு வரும்படியாகவும் அழைத்தார். மட்டுமன்றி தேவன் ஆபிராமுக்கு ஒரு சந்ததியை கொடுப்பதாகவும், ஆபிராமின் வழித்தோன்றல்கள் பெரிய இனக்கூட்டமாக உருவாகுவார்கள் என்றும், ஆபிராமுக்குள் உலகின் அனைத்து மக்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் வாக்களித்தார்.

ஆபிரகாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். (ஆதி. 15:6, ரோமர் 4:3, ரோமர் 4:9, கலா 3:6, யாக் 2:23)

விசுவாசதினால் நீதிமான் பிழைப்பான். (ஆப 2:4, ரோமர் 1:17, கலா 3:11, எபி 10:38)

தேவன் தெரிந்தெடுத்த நபர்களின் இயலாமைகள்.

ஆபிரகாம் ஒரு பொய் பேசுபவர். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் தனது உயிருக்கு ஆபத்து எற்படும் நிலையில் தான் பொய் சொன்னதோடு தனது மனைவியையும் பொய் சொல்லும்படி நிர்பந்த்தித்தார். சாராளின் யோசனையான பணிப்பெண் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் யோசனையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

ஈசாக்கும் பொய் பேசுபவரே. அவர் பட்சபாதம் பார்க்கிறவராகவும் இருந்தார். யாக்கோபு என்ற பெயருக்கே எத்தன் என்றுதான் பொருள். மோசே ஒரு முற்கோபி, கொலைகாரர், நினைத்ததை சாதிக்க துடிப்பவர். தேவன் தெரிந்துகொண்ட மக்களாக இருந்தாலும் மனிதருக்கே உரிய பாவ சுபாவத்தின் தன்மைகள் அவர்களிடம் வெளிப்பட்டது. எனினும் வேதாகமத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கும்போது ஒரு உண்மை புலப்படும். தேவன் தான் தெரிந்தெடுத்த நபர்களை பக்குவப்படுத்தினார். தான் என்ன செய்வதாக சொல்லியிருந்தாரோ அதை நிறைவேற்றிக்கொண்டே இருந்தார். நாம் புரிந்து கொள்ளவேண்டிய உண்மை, மனிதருடைய இயலாமைகளுக்கு மத்தியிலும் தேவசித்தம் நிலை நிற்க்கும்.

மனிதருடைய இயலாமைகளுக்கு மத்தியிலும் தேவசித்தம் நிலை நிற்க்கும்

பல்வேறு சூழலில் தேவனுடைய மக்களின் விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடுகள்

ஒருபுறம் தேவன் தெரிந்தெடுத்த நபர்களின் இயலாமைகள் வெளிப்பட்டாலும் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இடையில் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு – எல்லோரும் தேவனுடைய வார்த்தையை (ஆபிரகாமுக்கும் அவரது பின்வரும் சந்ததிக்கும் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை) நம்பியவர்கள். ஆபிரகாம் ஈசக்கை பலியிட துணிந்தார். ஈசாக்கு தேவனை விசுவாசித்ததினால் தன் தகப்பன் தன்னை பலியிட முயன்ற போது தப்பிக்க முயற்சிக்கவில்லை. யாக்கோபு தேவனை விசுவாசித்ததினால் தன் மரணத்திற்க்கு பிறகு கானான் தேசத்தில் இருக்கும் அவர்களது நிலப்பகுதியில் அடக்கம் பண்ண சொன்னார். யோசேப்பு தேவனை விசுவாசித்ததினால் தன் வாழ்வின் கடினமான சூழல்களில் முறுமுறுக்கவில்லை. இஸ்ரவேலர் கானான் தேசத்துக்கு போகும்போது தன் எலும்புகளை கொண்டுபோகச்சொன்னார். மோசேயின் பெற்றோர் தேவனை விசுவாசித்ததினால் மோசே அழகுள்ள பிள்ளை என்று கண்டு (தேவன் எதை கொடுத்தாலும் அதன் பின்னணியில் அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும்) மூன்று மாதம் ஒழித்து வைத்தார்கள். மோசே தேவனை விசுவாசித்ததினால் எகிப்திய அரண்மனையில் இளவரசனாக வாழ கிடைத்த செழிப்பான வழ்வை துறந்து இஸ்ரவேலர்களோடு பாடு அனுபவிப்பதை தெரிந்தெடுத்தார். தேவனுடைய மக்கள், விசுவாசத்தின் மக்கள். உண்மையான விசுவாசம் நம்முடைய பெலவீனங்களுக்கு மத்தியிலும் செயல்படும்.

இஸ்ரவேலர்களின் நானூறு வருட அடிமைதனத்திற்க்கு பின் தேவன் அவர்களை சந்தித்தார்.

ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வக்களித்தபடியே ஈசாக்கு எனும் மகனை கொடுத்தார். பின்னர் ஈசாக்கின் மகனாகிய யாக்கோபு (எ) இஸ்ரவேலை தம்முடைய சித்தத்தை செய்ய தெரிந்தெடுத்திருந்தார். இஸ்ரவேலுக்கு பன்னிரண்டு மகன்கள் பிறந்தனர். இஸ்ரவேல் மற்றும் அவருடைய குடும்பமாக மிகவும் வறட்சியான சூழலில் யோசேப்பின் மூலம் எகிப்திற்கு சென்றனர். இஸ்ரவேலர்களின் முற்பிதாக்கள் மரணத்திற்க்கு பின், இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்தில் மிகவும் பலுகி பெருகினார்கள். இஸ்ரவேலர்களுக்கும் எகிப்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்றே தெரியாத ஒரு அரசன் வந்தான். எகிப்தியர்கள் இஸ்ரவேலர்களை அடிமைகள் ஆக்கி மிகவும் சிறுமைப்படுத்தினார்கள். ஏற்கனவே 80 வருடங்கள் மோசேயை தயார்படுத்தியிருந்த தேவன், இஸ்ரவேலர்களோடு இடைபட ஆரம்பித்தார். தேவன் அதினதின் நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்கிறவர்.

தேவன் அதினதின் நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்கிறவர்

முடிவுகள்

தேவன் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்தினால் மாத்திரமே நாம் அவரை அறிய முடியும்.

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்பது வேதாகமதின் மைய சத்தியமாகும்.

தேவன் தன்னை (வார்த்தையை / வாக்குத்தத்ததை) நம்புகிறவர்களை கைவிடுவதில்லை.

 

<< பாடம் 5

mm

Author: Immanuel Jeswyn

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

mm

Written by 

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

1 thought on “பாடம் 6 விசுவாசத்தின் பலன் நீதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *