பாடம் 2 மனிதரின் வீழ்ச்சி

தமது சாயலில் மனிதரை உருவாக்கின இறைவன், ஏதேன் தோட்டம் எனும் சிறந்த இடத்தை உண்டாக்கி மனிதரை அதிலே வாழவைத்தார். அந்த ஏதேன் தோட்டமானது இயற்க்கை எழில் கொஞ்சும் மிக அழகான இடம் என்பதாக வேதாகமம் விவரிக்கிறது. செழிப்பான ஆறுகள் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை சுற்றியோடின. பார்வைக்கு அழகான மரங்கள், மனிதர் உண்ணுவதற்கு ஏற்ற காய் கனிகள், மனிதருக்கு எந்த தீங்கும் விழைவிக்க அறிந்திராத, மனிதரோடு இசைந்து வாழும் மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகள் என  ஏதேன் தோட்டம் மிக சிறப்பானதாக இருந்தது.

இறைவன் மனிதரைப் படைத்ததற்கான மிக முக்கியமான நோக்கங்களில் ஒன்று தாம் மனிதரோடு அன்புறவில் நிலைத்திருப்பது. இறைவன் மனிதரோடு என்றென்றும் அன்புறவோடு இருக்கவும், ஐக்கியம் கொள்ளவும் மனிதரைப் படைத்தார். இறைவன் மனிதரைப் படைத்து பின்பு அவர்கள் தாமாக வாழ்வதற்கு விட்டுவிடுகிறவராக இராமல், மனிதரை தொடர்ந்து சந்தித்து அவர்களோடு உறவாடுகிறவராக இருந்தார். ஏதேன் தோட்டத்திலே இறைவனோடு கூட மனிதரின் உறவு மிக சிறப்பானதாக இருந்தது.


விழுந்து போன தூதன் லூசிபர் மற்றும் அவனது சகாக்கள்.
வேதாகமத்தின் மற்றொரு பகுதியில் விளக்கப்பட்டிருக்கிற, விழுந்துபோன தூதன் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படுகிற லூசிபரை பற்றி இந்த இடத்தில் அறிந்துகொள்வது பின்னால் வரப்போகும் சம்பவங்களை புரிந்துகொள்ள உதவியாக இருக்கும். லூசிபர் என்கிற தூதனும் இறைவனால் நல்ல தூதனாகவே படைக்கப்பட்டான். ஒரு குறிப்பிட்ட தூதர் குழுவுக்கு தலைவனான லூசிபர், உன்னதமான இறைவன் வாசம் பண்ணும் இறைவனின் ஆராதனை கூடத்தின் மிக உயரிய இடத்தில் வைக்கப்பட்டான். மகிமையான இறைவனை ஆராதித்து வந்த லுசிபர் இறைவனுடைய மகிமையை இச்சித்து, இறைவனைப்போலாகும்படி நினைத்தான். இன்னும் சுருக்கமாக சொல்லவேண்டும் என்றால் தான் இறைவனாக ஆகவேண்டும் என நினைத்தான். எனவே லூசிபர் இறை சமூகத்தை விட்டு தள்ளப்பட்டான். ஒரு கூட்ட தூதர்கள் அவனை பின்பற்றினார்கள். அந்த லூசிபரே வேதாகமத்தில் சாத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறான்; அவனை பின்பற்றின தூதர்கள் பிசாசுகள்.

சாத்தான் எனும் பதத்திற்கான எளிமையான தமிழாக்கம் எதிரி அல்லது விரோதி என்பதாகும். இறைவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்து பிரிந்து சென்ற நாளிலிருந்து சாத்தானும் அவன் பிசாசுகளும் இறைவனுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றனர். சாத்தானும் அவனது சகாக்களும் இறைவனை விரோதிக்கிறவர்களாகவும், இறைவனுக்கு உரிய எல்லாவற்றையும் விரோதிக்கிறவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். என்றாலும் நாம் புரிந்துகொள்ளவேண்டிய உண்மை ஒன்று இங்கே இருக்கிறது. சாத்தான் இறைவனுக்கு இணையான வல்லமை கொண்டவன் அல்ல. அவன் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட, இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி எதையும் செய்ய திராணியற்றவன். இறைவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் செய்து பிரிந்து சென்றவன்.

அவநம்பிக்கைபாவம்
மனிதர் வாழ்வதற்காக ஏதேன் தோட்டத்தை உருவாக்கின இறைவன் வாழ்வளிக்கும் மரத்தையும், நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே வைத்தார். அனைத்து காய்கனிகளையும் உண்ணலாம் என அனுமதி அளித்திருந்த இறைவன் மனிதருக்கு ஒரே ஒரு கட்டளையை (அல்லது எச்சரிக்கை) மாத்திரம் கொடுத்திருந்தார். மனிதர் நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை மட்டும் உண்ணக்கூடாது. ஏனென்றால்  அதை உண்ணும் நாளிலே மனிதன் சாகவே சாவான் (ஆதி. 2:17) என தெளிவாக ஆதாமிடம் கூறியிருந்தார்.

ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் வாழ்க்கை சுமூகமாக போய்க்கொண்டிருந்த ஓர் அமைதியான நாளில் பாம்பின் வடிவத்திலே சாத்தான் வந்து (அல்லது ஒரு பாம்பை தனது கட்டுப்பாட்டிற்க்குள் கொண்டு வந்து) ஏவாளிடம் பேச்சுக்கொடுத்தான். அவன் இறைவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக பொய் சொன்னான். மனிதர் நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை உண்டால் அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு  (இதுவரை அறியாதிருக்கிற காரியங்களை அறிந்து) இறைவனுக்கு இணையானவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்பதை இறைவன் அறிவார் என்றும், அப்படி மனிதர் மாறுவதை இறைவன் விரும்பவில்லை எனவும், நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை உண்ணுவதால் மனிதர் மரிக்கமாட்டார்கள் எனவும் பொய் சொன்னான். சுருக்கமாக சொல்லவேண்டும் என்றால் இறைவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல் அவ நம்பிக்கை கொள்ளும்படி மனிதரை தூண்டி ஏமாற்றினான்.

சாத்தானுடைய தந்திரமான பேச்சினால் ஏமாற்றப்பட்ட ஆதாமும் ஏவாளும் இறைவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல், சாத்தானுடைய பேச்சை நம்பி, இறைவனால் விலக்கப்பட்ட நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியை உண்டனர். அந்த கனியை உண்ட உடனே அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு, தாங்கள் நிர்வாணிகளாக இருப்பதை அறிந்து திகைத்தனர். தங்களுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கும்படியாக அத்திமர இலைகளை இணைத்து ஆடைகளைப் போல அணிந்துகொண்டனர். இறைவன் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு உலாவ வரும் சத்தத்தை கேட்டவுடன், இறைவனை சந்திக்கப் பயந்து, தோட்டத்தில் இருந்த மரங்களுக்கு இடையில் ஒளித்துக்கொண்டனர்.

ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் பாவம் மிக கொடியது, ஏனெனில் அது மிக பெரிய நபருக்கு எதிராக, மனுக்குலத்தின் மிகப்பெரிய பொறுப்பை பெற்ற நபரால் செய்யப்பட்டது. அவர்கள் இறைவனுக்கு எதிராக கலகம் செய்தனர். இறைவனுடைய வார்த்தையை நம்ப மறுத்து இறைவனுடைய எச்சரிப்பையும் மீறி இறைவன் செய்யக்கூடாது என்று சொன்ன காரியத்தை செய்தனர். அவர்கள் இறைவனை நம்பாமல், இறைவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல் போனதே இறைவன் செய்யக்கூடாது என்று சொன்ன காரியத்தை செய்வதற்க்கு அடிப்படை காரணியாக அமைந்தது. எனவே இறைவனை நம்பாமல், இறைவனுடைய வார்த்தையை நம்பாமல் இருப்பதே பாவம் என வேதாகமம் அழைக்கிறது.

பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்
அவ நம்பிக்கையினால் மனுக்குலத்திற்குள் பாவம் ஊடுருவியது. மனிதனுக்குள்ளிருந்த இறை சாயல் முற்றிலுமாக பாவத்தினால் கறைபட்டது. இறைவன் எது நடக்கும் என எச்சரித்திருந்தாரோ அது நடந்தது. மனிதன் அன்றே ஆவிக்குரிய மரணம் அடைந்தான். இறைவனோடு உள்ள உறவு உடைந்தது. இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பு அற்றுபோயிற்று  (ஆவிக்குரிய மரணம்). அவர்கள் சாத்தானுக்கு அடிமைகள் ஆனார்கள். ஆதாமும், ஏவாளும் இறைவனின் நியாயதீர்ப்புக்கு உள்ளானார்கள். நிலமும் சபிக்கப்பட்டது. செடியிலிருந்து பிய்த்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு இலையை போல அவர்கள் நிலை மாறிவிட்டது. அந்த இலையினால் இனி மீண்டும் போய் செடியில் ஒட்டிக்கொள்ள முடியாது. பார்க்க தற்போது பசுமையாக தெரிந்தாலும் கண்டிப்பாகவே காய்ந்துவிடும். அதைப்போலவே உயிருள்ளவரும், உயிரின் ஊற்றும் காரணருமாக இருக்கும் இறைவனோடு இருந்த ஆவிக்குரிய உறவு அறுந்து போனதின் விழைவாக  சரீர மரணமும் அடையக்கூடிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். அவநம்பிக்கை பாவத்தையும், பாவம் மரணத்தையும் பிறப்பித்தது.

இறைவனுடைய இரக்கம் வாய்ப்பளிக்கிறது
இறைவன் தான் படைத்த மனிதர்களை நேசித்தபடியினால் அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட அவருக்கு மனதில்லை. சாத்தானை வென்று, மனுக்குலத்தை விடுவிக்கும் ஓர் மீட்பரை அனுப்புவதாக வாக்களித்தார். ஒரு பெண்ணின் மூலமாக இவ்வுலகத்தில் வரப்போகும் ஆண், தங்கள் பாவத்தினாலே சாத்தானுக்கு அடிமையாகிப்போன மனுக்குலத்தை காப்பாற்றுவார் என கூறினார். அவர்கள் உயிரளிக்கும் மரத்தின் கனியை உண்ணுவதினால் தங்களுடைய பாவ நிலையிலேயே என்றைக்கும் உயிரோடிருக்கும் நிலமை வராதபடி ஏதேன் தோட்டதில் இருந்து அவர்களை இறைவன் அனுப்பிவிட்டார். மிருகத்தின் தோலினால் அவர்களுக்கு ஆடை செய்து கொடுத்து அவர்கள் நிர்வாணத்தை மறைத்தார். அவர்களின் மானத்தை மறைக்க ஒரு அப்பாவி மிருகம் கொல்லப்பட்டது.

<<பாடம் 1                                                                                             பாடம் 3>>

mm

Written by 

இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்கள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தேவனுடைய பணியை செய்து வருகிறார். வேதாகம கல்வியில் முது நிலை பட்டம் பெற்றிருக்கும் இவர் தற்போது திருநெல்வேலி பட்டினத்தில் தேவனுடைய கிருபையின் சத்தியத்திற்க்காக வைராக்கியம் கொள்ளும் ஒரு வேதாகம திருச்சபையை நிறுவும் விருப்பத்தோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இவருக்கு, மனைவி வசந்தி பெனிட்டா, மற்றும் இரண்டு மகன்களும் உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *