சுயநீதிக்கு ஒரு அறைகூவல்!

சுயநீதிக்கு அறைகூவல்
எழுதியவர்: போதகர். பால் ராஜ்
 
அரசியல் சார்ந்த பத்திரிக்கைகளும், தினசரி பத்திரிக்கைகளும், வியாபார நோக்கோடு ஆதாரமில்லாத செய்திகளையும், சில வேளைகளில் ஆதாரப்பூர்வமான செய்திகளையும் போடுவது வழக்கம். அதேபோல் இன்று கிறிஸ்தவ உலகில் சிலர் ஊழியர்களின் தவறான வாழ்கை, மற்றும் போதனைகளை சமூக வளைதளங்களில் பதிவிடுகின்றனர். அது தேவையான ஒன்றே, தேவை இல்லை என்று சொல்லுவது சரியான கிறிஸ்தவ நிலைப்பாடு அல்ல. ஆனால் அதே வேளையில் இப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கு சரியான கிறிஸ்தவ அணுகுமுறை என்னவென்பதை தெளிவுபடுத்துவதே, இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம்.

 
யாக்கோபு 1:19 கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும், பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும், இருக்கவேண்டுமென்று கூறுகிறது. பேசுவதில் பொறுமை என்பது; நமது காதுகளுக்கு அல்லது கைகளுக்கு கிடைத்த செய்தியை அவசரமாக எழுதிவிடாமல், அதன் நம்பத்தன்மை, அதினால் சம்பத்தப்பட்டவரை நம்பியிருக்கும் அல்லது சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு, சபை மற்றும் பிற ஊழியங்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்து இவைகள் என்னவென்பதை ஆராய்ந்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் தரும் ஆலோசனைகளின் பிரகாரம் எழுதவேண்டும் அல்லது பேசவேண்டும். இதை செய்யும் தவறும் பட்சத்தில் நமது எழுத்துக்களும் பேச்சுக்களும் தேவ ஊழியத்தையும், சபையையும் சீர்குலைக்கும் ஆயுதங்களாகவும், சுயநீதி சார்ந்ததாகவுமே, இருக்கும்.

இன்றய கிறிஸ்தவத்தை சரியாய் நிதானிப்பீர்களானால் நாம் செய்ய வேண்டியது வெறுமனே குற்றப்படுத்தி கொண்டிருப்பது அல்ல

இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ ஊழியங்களில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருப்பது உண்மைதான். ஆனால்  அதை சரிபண்ணுவதற்காக பலர் கையாளும் அணுகுமுறை தவறானது. கர்த்தருக்குள் பக்குவப்பட்டிருப்பதாக எண்ணும் சகோதரரே, நீங்கள் எது சரி எது தவறு என நிதானிப்பதற்கு காரணம், உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நல்ல வழிகாட்டலாக இருக்கலாம், நல்ல திருச்சபை பின்னணியாக இருக்கலாம், இறையியல் கல்வியாக இருக்கலாம். அது இங்கிருக்கும் 95 சதம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு, முக்கியமாக ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்கிற உண்மையை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? இன்றய கிறிஸ்தவத்தை சரியாய் நிதானிப்பீர்களானால் நாம் செய்ய வேண்டியது வெறுமனே குற்றப்படுத்திக்கொண்டிருப்பது அல்ல.1
 
இரண்டாவது, பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதும் போது இவ்விதம் கூறுகிறார்; யாதொருவன் குற்றத்தில் அகப்பட்டால், ஆவிக்குரியவர்களாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடே அப்படிப்பட்டவர்களைச் சீர்பொருந்தப்பண்ணுங்கள், நீயும் சோதிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு கலாத்தியர் 6 :1. குற்றத்தில் அகப்பட்டவர்களின் குற்றங்களை கண்டிப்பதும், சுட்டிக்காட்டுவதும், அப்படிப்பட்டவர்களை சீர்பொருந்தப்பன்னுவதாக இருக்க வேண்டும், ஊழியங்களையும், சபைகளையும் சீர்குலைப்பதாக இருக்ககூடாது. சீர்பொருந்தப்பண்ணாமல் சீர்குலைப்பதாக இருக்குமெனில் அது பரிசுத்த ஆவியானவரின் கிரியையாக இராமல், சுயநீதி சார்ந்த பிசாசின் கிரியையாகவே இருக்கும்.
 
மூன்றாவது, உங்கள் காரியங்களெல்லாம் அன்போடே செய்யப்படக்கடவது (1கொரிந்தியர் 16:14), மனதில் அடிப்படை கிறிஸ்தவ அன்பு, ஆவிக்குரிய தாழ்மை இல்லாமல் பிறர் செய்யும் குற்றங்களை மட்டும் கண்மூடித்தனமாக எழுதுபவர்கள் அல்லது சொல்லுபவர்களை சுயநீதிக்காரர்கள் என்று சொல்லாமல் என்னவென்று சொல்லுவது? அன்பில்லையெனில் நான் ஒன்றுமில்லை என்று பவுல் சொன்னது போன்று அன்பில்லாமலும் , குற்றம் செய்பவர்கள் மனம்திரும்பவேண்டு, என்கிற கிறிஸ்தவ என்கிற கரிசனையும், அவர்களின் ஆத்தும இரட்சிப்பைக் குறித்த எந்த அக்கறையும், இல்லாமல் செய்யப்படும் எந்தக்காரியமும் சுயநீதி சார்ந்ததே என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

தவறு தவறு தான். பாவம் பாவம் தான். அதிலே எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. தவறுகிறவர்களுக்கு சரியானதை சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டியதும் நமது கடமை. தவறை சுட்டிக்காட்டுவதோடு நமது பொறுப்பு முடிந்து விடுவது இல்லை

 

ஒரு சில சூழல்களை மேலோட்டமாக புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களை உடனடியாக குற்றப்படுத்திவிட கூடாது. ஏனென்றால் உடைப்பது எளிது. கட்டி எழுப்புவது கடினம். உடைப்பு அவசியமே. ஆனால் கட்டி எழுப்ப நாம் முழுமையாக தயாராக இல்லாமல் உடைக்கவும் கூடாது. தவறு தவறு தான். பாவம் பாவம் தான். அதிலே எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. தவறுகிறவர்களுக்கு சரியானதை சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டியதும் நமது கடமை. தவறை சுட்டிக்காட்டுவதோடு நமது பொறுப்பு முடிந்து விடுவது இல்லை. நீங்கள் செய்வது தவறு என்று சொல்வது 10 சதம். அது ஏன் தவறு, எதற்காக தவறு, எது சரி, ஏன் சரி, இந்த சரியை எப்படி செயல் படுத்த வேண்டும், என்பதை வார்த்தையால் மட்டும் அல்ல, செயலாலும் செயல்படுத்தி காட்டி, குறிப்பிட்ட நபர் முழுமையாக பக்குவப்படும் வரை அவரோடு நம்மை பகிர்ந்து கொள்வது அவசியம். ஆயிரம் நபர்களுக்கு குற்றத்தை உணர்த்திக்கொண்டிருப்பதை விட ஒரு நபரை முழுமையாக பக்குவப்படுத்துவோமானால் அதுவே பிரயோஜனமான, கனி நிறைந்த ஊழியமாக இருக்கும்.2
 
கடைசியாக ஊழியத்தில் இருக்கும் யாவரும், விபசாரக்காரர்கள், காணிக்கைகாக சபை ஆரம்பித்தவர்கள், மாய்மாலக்காரர்கள் என்று சொல்லும் சுயநீதிக்காரர்கள், தங்களின் சொகுசான வாழ்க்கை, லட்சக்கணக்கில் வருமானம் தரும் வேலை இவைகளை வேண்டாம் என்று உதறிவிட்டு, தங்கள் மனைவி பிள்ளைகளோடு சேரிகளிலும், கிராமங்களிலும், ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியிலும் விசுவாச ஊழியம் செய்ய முன் வருவார்களா? தவறுகளை சுட்டிகாட்டுங்கள் ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலோடு. குற்றத்தில் அகப்பட்டவனை கண்டியுங்கள். அவன் அழிந்தே போய்விடவேண்டுமென்கிற கொலைப்பாதக எண்ணத்தோடு அல்ல. சீர்பொருந்த வேண்டுமென்கிற கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு. ஊழியர்கள் யாவரும் கெட்டவர்கள் ஓநாய்கள் என்று சொல்லுவீர்கலெனில், உங்கள் சொகுசான வாழ்க்கை, வேலை, தொழில் இவைகளை விட்டு விட்டு, முழு நேரமாக எப்படி உண்மையாக ஊழியம் செய்ய வேண்டுமென்பதை உங்கள் வாழ்கையின் மூலம் செய்து காட்டுங்கள் மற்றவர்கள் உங்களைப் பார்த்து கற்றுகொள்ளட்டும்.

Footnotes

  1. இந்த பத்தி இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்களால் இணைக்கப்பட்டது.
  2. இந்த பத்தி இம்மானுவேல் ஜெஸ்வின் அவர்களால் இணைக்கப்பட்டது.
mm

Written by 

பால் ராஜ் அவர்கள் பெங்களூரு பட்டினத்தில் உள்ள குடிசைவாழ் மக்கள் மத்தியில் பிரதரன் திருச்சபையோடு இணைந்து ஊழியம் செய்து வருகிறார். சபை சரித்திரத்தை முதன்மை பாடமாக கொண்டு, முது நிலை இறையியல் பயின்றவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *